import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

نشاط الفرق المختلطة (تجارة – بيطرة)

الثلاثي الرابع2017

الإجــراءات المتخـــذة

العينات غير المطابقة

العينات

التدخلات

المؤشرات 

 

 

       القطاع

عدد

عمليات الغلق

عدد ملفات المتابعات القضائية

الحجز

عدد

المخالفات

القيمة (دج)

الكمية (طن)

ميكروبيولوجية

فيزيوكيمياائية

ميكروبيولوجية

فيزيوكيميائية

 

01

 

 

 01

 

 

 

 

5

مذابح و مسالخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدات التحويل

 2

610

76000.00

0.866

621        

491

الخدمات

 

 

 

           

1

المسامك

 

 

 

 

68

 

275101,25

0.918

96        

404

القصابات

 

 

 

               

توزيع المنتوجات البيطرية

 

02

 

66

80130.00

0.282

107

        588

المواد الغذائية

01 

30

84800.00  0,155 30        

159

أخرى

 05

755

510091.25

2,221

855        

1648

المجموع