import  لتصفــح أمثــل للموقع استخــدم برنـــامــج  

نشاط الفرق المختلطة (تجارة – بيطرة)

الثلاثي الثالث2017

الإجــراءات المتخـــذة

العينات غير المطابقة

العينات

التدخلات

المؤشرات 

 

 

       القطاع

عدد

عمليات الغلق

عدد ملفات المتابعات القضائية

الحجز

عدد

المخالفات

القيمة (دج)

الكمية (طن)

ميكروبيولوجية

فيزيوكيمياائية

ميكروبيولوجية

فيزيوكيميائية

 

07

 96000.00

0.1 

 07

 

 

 

 

13

مذابح و مسالخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وحدات التحويل

 

56

33031.00

0.3804

62        

364

الخدمات

 

 

 

           

02 

المسامك

 

03

 

 

34

 

498264,00

0.6235

51 05 01 06 1

373

القصابات

 

 

 

               

توزيع المنتوجات البيطرية

 

03

 

47

76282.00

0.1374

76

        385

المواد الغذائية

 

19

 1445.80  0,0045 26        

221

أخرى

 06

163

705022.80

1,2458

222 05 01 06 01

1358

المجموع